Υπερυψωμένα Δάπεδα - Συνεδριακά Καθίσματα - Λωρίδες Βινυλίου LVT

Τα υπερυψωμένα δάπεδα είναι μια πανάρχαια εφεύρεση.

Σήμερα τα υπερυψωμένα δάπεδα  αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του μοντέρνου εργασιακού χώρου και οπουδήποτε χρειάζεται  ευελιξία και  εύκολη πρόσβαση.

Με την χρήση υπερυψωμένου δαπέδου επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός κενού χώρου ανάμεσα στην πλάκα και το τελικό δάπεδο, όπου μεγάλης συγκέντρωσης καλωδιώσεις ρεύματος και δεδομένων καλύπτονται. Σήμερα μάλιστα, μηχανολογικός εξοπλισμός κλιματισμού και ύδρευσης είναι δυνατόν να τοποθετηθεί κάτω από το επισκέψιμο δάπεδο. Με αυτόν τον τρόπο είναι εύκολες οι μεταβολές του χώρου ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις χρήσης ή συντήρησης. Αυτό γίνεται με την αφαίρεση ή πρόσθεση αντίστοιχα των κινητών πλακών διαστάσεων 60cm Χ 60cm.

Τα υπερυψωμένα δάπεδα πλέον έχουν εκτεταμένη χρήση σε γραφεία , νοσοκομεία εργαστήρια, στούντιο ηχογράφησης, καζίνο, μουσεία, μηχανογραφικά κέντρα και χώρους παραγωγής με τις παροχές να οδεύουν μέσα στον χώρο του υπερυψωμένου δαπέδου.

Τα Υπερυψωμένα Δάπεδα ή Ψευδοδάπεδα είναι απολύτως κινητά αφαιρετικά πλακίδια που ακουμπούν πάνω σε μεταλλική υποστήριξη και μπορούν να αφαιρεθούν, κοπούν, διατρηθούν ή αλλαχθούν χωρίς καμία αλλαγή στον φέροντα οργανισμό του κτηρίου.Η δε αφαιρεσή τους δεν απαιτει ιδιαίτερο έργο απο τους χρήστες. 

Οι καλωδιώσεις τόσο ισχυρών και ασθενών ρευμάτων αλλά και ο κλιματισμός του κτηρίου οδηγούνται κάτω απο το υπερυψωμένο δάπεδο και αποκρύβονται.

Η διαφορά των υπερυψωμένων δαπέδων απο τα κοινά δάπεδα είναι η έλλειψη των καλωδιώσεων που διατρέχουν έναν εργασικό χώρο απο γραφείο σε γραφείο.

Σύμφωνα με το παρακάτω σχεδιάγραμμα υπάρχουν δύο τύποι πυρήνα της πλάκας υποστήριξης υπερυψωμένου δαπέδου. Η μοριοσανίδα και η θειούχου ασβεστίου (ανυδρίτη)

Η πλάκα υποστήριξης δέχεται επιθέματα από PVC, Linoleum, Laminate, ξύλο, κεραμικό πλακάκι, μάρμαρο ή γρανίτη. 
Η Πλάκα υποστήριξης μπορεί να έχει για βάση επένδυση αλουμίνιου ή ατσαλιού.
Η πλάκα υποστήριξης περιμετρικά δέχεται φάσα προστασίας από πλαστικό ΑΒS.
Η υποστήριξη του δαπέδου γίνεται σε ατσάλινα ποδαρικά με ειδικό ελαστικό παρέβυσμα, με ύψος που ξεκινά από τα 80 mm και μπορεί να φθάσει τα 1000 mm τελικού δαπέδου.
Για την καλύτερη συμπεριφορά του συστήματος του υπερυψωμένου δαπέδου μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαδοκίδες (τραβέρσες) με ελαστικά παρεμβύσματα

Στατικά Φορτία:

Tα φορτία στα υπερυψωμένα δάπεδα είναι εκφρασμένα σε Kilo Newtons 
1 Kgr = 10 Nt, 1 KNt = 1000 Nt, 1000 Kgr = 1 ton= 10 KNt  
300 Kgr = 0.30 ton = 3KNt, 450 Kgr = 0.45 ton= 4.5 KNt

Υπερυψωμένα δάπεδα

Συγκεντρωμένο Φορτίο

Είναι φορτίο που συγκεντρώνεται σε μια μικρή περιοχή της πλάκας του υπερυψωμένου δαπέδου και συνήθως αφορά επιπλά ή εξοπλισμό με βάσεις ή πόδια. Το αποτέλεσμα του συγκεντρωμένου φορτίου είναι η εμφάνιση βέλους κάμψεως ή και μόνιμης παραμόρφωσης στην πλάκα που μετρώνται μετά την αποφόρτιση. Μονάδα μέτρησης KNt/m2


Υπερυψωμένα δάπεδα

Ομοιομορφα Κατανεμημένο Φορτίο

Είναι φορτίο που κατανέμεται στο σύνολο της πλάκας του υπερυψωμένου δαπέδου και συνήθως αφορά επιπλά ή εξοπλισμό χωρίς βάσεις ή πόδια. Μονάδα μέτρησης KNt/m2


Υπερυψωμένα δάπεδα

Μέγιστο Φορτίο

Η παράγων ασφάλειας του δαπέδου είναι η φόρτιση που ως γινόμενο του συγκεντρωμένου φορτίου το σύστημα δεν αντέχει και σπάει.

 

Παράδειγμα:
Εξοπλισμός Βάρους 1.5ton ≈ 15 KNt με διαστάσεις 1.5 m×1.5 m=2.25 m2
Συγκεντρωμένο φορτίο με τέσσερα πόδια να κατανέμουν 25% του βάρους        15KNt / 4 = 3.75KNt
Κατανεμημένο Φορτίο 15KNt / 2.25 m2 = 6.67KNt/m2

Δυναμική Συμπεριφορά:
Τα εγκατεστημένα υπερυψωμένα δάπεδα δέχονται συνεχώς στατικά φορτία και δυναμικά φορτία. Τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος συνεπώς πρέπει να πληρούν ορισμένες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές αυτές για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατοχυρώθηκαν με την Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 12825. Σύμφωνα με αυτή οι αντοχές της πλάκας του υπερυψωμένου στην εφαρμογή φορτίου κατηγοριοποιούνται σε έξι κλάσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Από το 2007 η νόρμα ισχύει για όλα τα έργα στην Ε.Ε.

Υπερυψωμένα δάπεδα

ΚλάσειςΜέγιστο Φορτίο
Κλάση 1 >4ΚΝt
Κλάση 2 >6ΚΝt
Κλάση 3 >8ΚΝt
Κλάση 4 >9ΚΝt
Κλάση 5 >10ΚΝt
Κλάση 6 >12ΚΝt

Το μέγιστο εφαρμοζόμενο φορτίο είναι το πλέον το κύριο κριτήριο κατηγοριοποίησης του συστήματος υπερυψωμένου δαπέδου. 

Η εφαρμογή του φορτίου γίνεται στα καθορισμένα ως κριτικά σημεία με προϋπόθεση την αντοχή του συστήματος στην δοσμένη τιμή μεγίστου φορτίου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

Ως δεύτερο κριτήριο έρχεται η παραμόρφωση:
Μετά την εφαρμογή του φορτίου εργασίας (Φορτίο Εργασίας: προϊόν του πηλίκου του μέγιστου φορτίου προς τον παράγοντα ασφαλείας) η μέγιστη παραμόρφωση έχει πλέον τρείς κατηγορίες και μπορεί να είναι 2.5 mm στην Κλάση Α, 3 mm στην Κλάση Β και 4 mm στην Κλάση C. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Υπερυψωμένα δάπεδα

Η υποβαση του δαπέδου (ποδαρικά και τραβέρσες) θα πρέπει να είναι ανθεκτική σε κάθετο φοτίο τέσσερις φορές όσο το φορτίο εργασίας της εκάστοτε κλάσεως για 5 συνεχή λεπτά, χώρίς καμία μόνιμη παραμόρφωση ή μετατόπιση.

Σε ότι αφορά τις αποκλίσεις διαστάσεων ισχύει ο παρακάτω πίνακας:

Υπερυψωμένα δάπεδα

Συμπεριφορά στην Φωτιά:

Το υπερυψωμένο δάπεδο πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε σε περίπτωση φωτιάς στο κτήριο να μπορεί να επιτύχει τα ακόλουθα:
- Η φόρτιση του να εγγυάται τον απαιτούμενο χρόνο εκκέμωσης του κτηρίου
- καπνός και αναθυμιάσεις να μην ξεπερνούν το όριο ασφαλείας
- η αντίσταση κατά της φωτιά να έχει την τιμή T30 και Α1 σύμφωνα με την οδηγία prEN 13501-1

Αντίσταση στη Φωτιά

Υπερυψωμένα δάπεδα

: prEN 13501-1:1999
R.E.I. 30

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα

Υπερυψωμένα δάπεδα

:≤10 10 Ohm ΕΝ1081 ,
≤2 Aντιστατικό Φυσιολογικό ΕΝ1815

Αντίδραση στη Φωτιά

Υπερυψωμένα δάπεδα

Class A1

Ηχομόνωση

Υπερυψωμένα δάπεδα

 

RLWP ≥50 dB EN ISO 140-12

 

Σχετικά με εμάς

Σκοπός της εταιρείας μας είναι η διάθεση στην Ελλάδα πρωτοποριακών προϊόντων αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, διακόσμησης, ακουστικής, βιομηχανικού εξοπλισμού και ασφάλειας από τους καλύτερους οίκους του κόσμου.

Διεύθυνση
Παρνασσού 3
Ηλιούπολη
16345
GR
Τηλέφωνο: (+30) 210 98.11.923
Τηλέφωνο: (+30) 6948 500.059
Fax: (+30) 210 97.13.948
Email: info@chirvancontract.gr

Ωράριο Λειτουργίας

Κλείστε ραντεβού και ελάτε να συζητήσουμε για το έργο σας και να σας προσφέρουμε λύσεις.

  1. Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 - 17:00
  2. Σάββατο: 10:00 - 14:00
  3. Κυριακή: Κλειστά